Styret

Styret i Grim Skolemusikkorps er korpsets øverste organ. Det består av foreldre til musikanter valgt på årsmøtet, korpssjef og to representanter for musikantene. I tillegg møter dirigent når det er passende.

Fra Februar 2016 er styrets sammensetning som følger:

Styreleder: Lillian Johansen tlf.: 986 62 088

Sekretær: June Pernille Johannessen tlf.: 951 86 030

Kasserer: Stein T. Auestad tlf.: 957 04 343

Korpssjef: Hanne Fosseli    tlf.: 950 89 043

Leder økonomiutvalget: Knut Skår tlf.:

Styremedlem: Bjarne Sverkeli

Tillitsvalgt for musikkantene: Alexander Jessen

Tillitsvalgt for musikkantene: Morten Thorsdalen

 

Musikkutvalg

Leder/korpssjef: Hanne Fosseli    tlf.: 950 89 043

Dirigent: Kjersti Synnøve Johansen

Korpsmedlem: Alexander Jessen

Korpsmedlem: Morten Thorsdalen

 

Økonomiutvalg

Leder: Knut Skår tlf.:

Medlem: Georg Eng

 

Uniformutvalg

Leder: Siren Jessen

Medlem: Inger Marie Thorsdalen

 

Valgkomité

Leder: Styret

Medlem:

 

Notearkivarer

Ingvald Jessen

Kjetil Thorsdalen

 

Materialforvalter

Ingvald Jessen    tlf.: 994 55 180

 

Turkomité

Medlem: Inger Marie Thorsdalen

Medlem: Siren Jessen

Kasserer: Stein Auestad

+ reiseledere